ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Γεωργίου Ι. Παναγιωτάκη “Επιφανείς Κρήτες ανά τους αιώνες” τόμοι Α΄και Β’, Ηράκλειο 2019

Ο πολυγραφότατος ιστορικός ερευνητής Γεώργιος Ι.  Παναγιωτάκης, του οποίου η συμβολή στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης είναι ευρέως γνωστή, δημοσίευσε πρόσφατα ένα σπουδαίο δίτομο επιστημονικό σύγγραμμα με τον τίτλο: «Επιφανείς Κρήτες…