ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (σε μορφή PDF).
  2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σε μορφή PDF).
  3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (σε μορφή PDF).
  4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (σε μορφή PDF).
  5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (σε μορφή PDF)