Συνέδριο για τη διεπιστημονικότητα στην Κρήτη

Το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση» οργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στις 5 με 7 Απριλίου 2019.

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, πάντοτε σε σχέση με τη διεπιστημονικότητα, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διεπιστημονικότητα, Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη, Επιστήμη και έρευνα , Κοινωνική πρακτική και ανάπτυξη.

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 1 Οκτωβρίου 2018

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 30 Νοεμβρίου 2018

Λήξη υποβολής εργασίας για βράβευση: 10 Ιανουαρίου 2019

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως 10 Ιανουαρίου 2019

Υλοποίηση Συνεδρίου: 5-7 Απριλίου 1919.

Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή  αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2019.

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο με εισήγηση – ανακοίνωση είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή

Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή

Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης

Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, πρέπει να υποβάλλουν το κείμενο της περίληψης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η αποτίμηση των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

– 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.

– 2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης.

– 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στον Ψηλορείτη (Ανώγεια, μινωική Ζώμινθος, Άγιος Υάκινθος, Ιδαίο Άντρο, Σπήλαιο Σφενδόνη).

Οι παραπάνω προτάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com