Συνάντηση για τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων

Στα κεντρικά γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο θα συναντηθούν σήμερα το πρωί, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μαρία Κοζυράκη και ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Σκοπό της συνάντησης αποτελεί η ολοκλήρωση της ένταξης και η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 επτά πράξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορούν στην εξειδίκευση των μέτρων που προβλέπονται από το θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής υδατικού διαμερίσματος Κρήτης.

Οι επτά πράξεις που υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι:

  1. Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  2. Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  3. Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς- προϋπολογισμού ένταξης 128.500,00 €.
  4. Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης- προϋπολογισμού ένταξης 500.000,00 €.
  5. Εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα της περιφέρειας Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  6. Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.- προϋπολογισμού ένταξης 64.797,44 €.
  7. Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 150.000,00 €.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Υδάτων, Τεχνικού Ελέγχου και, Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.