Το λιμάνι του Ηρακλείου προπολεμικά

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το λιμάνι του Ηρακλείου προπολεμικά

Το λιμάνι του Ηρακλείου το 1933.

Μέχρι και τον πόλεμο ήταν ένα διαφορετικό, μικρό λιμάνι, όπως ήταν για 100 χρόνια.

Μετά τον πόλεμο έγινε πλέον σύγχρονο.