Από τον Σεπτέμβρη του 1974… στον Σεπτέμβρη του 2018!

Ποιος θα το πίστευε αυτό, τη σήμερον ημέρα,

κάποιοι δε, να πλαστογραφούν…

άλλοι να τρέχουν να κρυφθούν…

κι άλλοι να σ’ αντιγράφουνε, αείμνηστε Ανδρέα!

Τα γράφω αυτά με αφορμή, δοθείσης ευκαιρίας,

που ‘χομε όλοι ποσοστό, κάποιας αναπηρίας.

Ο μεσαρίτης