Μια γιορτή στην Κρήτη

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Μια γιορτή στην Κρήτη

Η Κρητική Χωροφυλακή την περίοδο της Αυτονομίας σε μία από τις γιορτές που είχαν οργανωθεί στα Τείχη.