Η πύλη που κατεδαφίστηκε

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Η πύλη που κατεδαφίστηκε  

Η πύλη του Μόλου στην αρχή της 25ης Αυγούστου, η οποία κατεδαφίστηκε μετά τα γεγονότα του 1898.

Η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη που δεν έμεινε τίποτα όρθιο.