Το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου τα πρώτα χρόνια του προηγούμενου αιώνα

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου

Το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου.

Το τείχος πριν τον  Καράβολα τα πρώτα χρόνια του προηγούμενου αιώνα.

Μια πόλη που δεν είχε καν προχωρήσει προς τα δυτικά…