Στο καφενεδάκι του κέντρου

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Στο καφενεδάκι του κέντρου

Ηράκλειο, δεκαετία του ’70.

Ενα από τα καφενεία της αγοράς.

Ταβλάκι, καφεδάκι, κουβέντα.