Παρέα στο καφενείο του Κουτρούλη

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Παρέα στο καφενείο του Κουτρούλη

Φωτογραφία τραβηγμένη προπολεμικά στους Λάκκους Χανίων.

Δεξιά διακρίνεται το καφενείο του Κουτρούλη

(από το αρχείο του φωτογράφου Στειακάκη).