Λίγο… μετά την τραγωδία … μόνο λόγια!

Όλα έγιναν με τάξη και τα βρίσκουνε ωραία,

σφάλματα σαφώς δεν είδαν, ειν’τα τελευταία νέα.

Άλλοι φταίνε ως συνήθως, με ευθύνες ουκ ολίγες,

που παράνομα εκτίσαν

κι ότι ανοικτό… εκλείσαν,

Αύγουστε καλέ μου μήνα, που’ ναι και παχιές… οι μύγες.

Ο μεσαρίτης