Ινστιτούτο Αστροφυσικής στο ΙΤΕ!

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ... ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Ενισχύεται η παρουσία της Κρήτης στην επιστήμη της αστροφυσικής αφού, μετά από το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αποκτά Ινστιτούτο Αστροφυσικής. Το παραπάνω ψηφίστηκε από τη Βουλή, ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως «το Ινστιτούτο δεν αφορά σε μία νέα δραστηριότητα αλλά μία ήδη επιτυχημένη δραστηριότητα του ΙΤΕ , αν κρίνει κανείς από τη ερευνητική ομάδα που ήδη από καιρό δραστηριοποιείται και λειτουργεί στην Κρήτη το Αστεροσκοπείο Σκίνακα.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ίδρυση του Ινστιτούτου έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας από τον Νοέμβριο του 2007. Εντούτοις, δεν έχει ως σήμερα προχωρήσει ο αρχικός σχεδιασμός. Βασικός ερευνητικός κορμός του Ινστιτούτου θα αποτελέσει η Ομάδα Αστροφυσικής που επί 30 έτη δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ και η οποία θα αποκτήσει αυτόνομη υπόσταση.

Για τους παραπάνω λόγους, η ίδρυση του Ινστιτούτου δε θα επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η παρουσία του Ινστιτούτου θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές επιτυχούς διεκδίκησης για την Ελλάδα κονδυλίων από την Ευρώπη και Διεθνείς Οργανισμούς στις Επιστήμες ου Διαστήματος.

Επιπλέον, κατά τα πρότυπα των υφιστάμενων ινστιτούτων του ΙΤΕ, η αυτόνομη υπόσταση του Ινστιτούτου και η συνέχιση ρης συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων (Ελλήνων και ξένων) από το εξωτερικό».

Αναφέρεται, ακόμα, πως έχει υποβληθεί μελέτη οικονομοτεχνική, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Οι μελέτες υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και, τέλος, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.