ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Παρθεναγωγείο σε παράταξη

Φωτογραφία των αρχών του αιώνα από την Κρήτη με το Παρθεναγωγείο σε απόλυτη παράταξη.

Στη μέση ο παπάς και οι δάσκαλοι.