Είναι από τους δημάρχους που έδειξαν μεγάλη συνέπεια και συνέχεια στο έργο τους. Σταθερός και παρών πάντα ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης στ’ Ανώγεια, έδωσε τον τόνο στη διάρκεια της θητείας του, κατάφερε να κερδίσει ένα δύσκολο και απαιτητικό πληθυσμό όπως είναι οι Ανωγειανοί. Ο ίδιος αν και έχει αντίπαλο το πάντα ισχυρό και υπολογίσιμο ΚΚΕ στα Ανώγεια, είναι βέβαιο ότι θα έχει τη λαϊκή εντολή να συνεχίσει!