Από αριστερά προς δεξιά: Μελιδωνέας Γεώργιος (μέντορας, 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης), Κουνδουράκης Κωνσταντίνος μαθητής, Γεωργελές Δημήτριος, μαθητής, Μυλωνόπουλος Στέφανος μαθητής, Κομίνης Οδυσσέας μαθητής, Ψαρουδάκης Νικόλαος (μέντορας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών).