Εις την ανωτέρω δημοσιευμένην φωτογραφίαν, φαίνονται οι αριστεύσαντες του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου. Εξ αριστερών προς τα δεξιά ΟΡΘΙΟΙ: Μ. Βλαντή, Αικ. Μπαλτσάκη, Μ. Καρυδάκη, Κ. Καστρινογιάννη, Στ. Καλογεροπούλου, Αφρ. Μιχαηλίδου) Α. Βολτέρρας (Καθηγητής), Κ. Σαλούστρου (Καθηγητή)