Το μνημείο των πεσόντων του χωριού Αβδελλάς Μυλοποτάμου. Κατασκευάστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση. Στη βάση του μεταφέρθηκαν τα οστά των εκτελεσμένων από τον Γουρνόλακκο. Στο μνημείο αναγράφονται τα ονόματα 23 Αβδελλιανών (μεταξύ τους και ο δάσκαλος του χωριού Νικόλαος Δετοράκης από την Κριτσά Μεραμβέλλου). Κάτω από τα ονόματα των νεκρών του Γουρνόλακκου βρίσκονται και τα ονόματα τα τεσσάρων παλικαριών του Αβδελλά που έπεσαν στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941.