Αμφίδρομη η σχέση των πυρκαγιών με την κλιματική κρίση… Και αυτό διότι οι πυρκαγιές είναι και απόρροια της κλιματικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα οι πυρκαγιές πυροδοτούν την κλιματική κρίση