Στο στόχαστρο της Δημοτικής Αστυνομίας μπαίνουν οι μικροπωλητές επί της 25ης Αυγούστου έξω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τη Βικελαία, μετά από παρέμβαση της Αρχαιολογίας που ζητά την εφαρμογή του νόμου και την απομάκρυνσής τους μπροστά από μνημειακούς χώρους.