«Μνημόνια και πανδημία προκάλεσαν φυσική μείωση του πληθυσμού και στην Κρήτη»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗ