Ακούστηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά έχει… ιστορική βάση! Ο νέος επίσκοπος Μεθόδιος και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης θα μπορούν να λέγονται… συγχωριανοί, αφού κατα την εκκλησιαστική παράδοση η Επισκοπή Κνωσού είχε άμεση σύνδεση με τις Αρχάνες, που ήταν περίπου ως έδρα αλλά και τόπος γέννησης επισκόπων