ΦΩΤΟΗΜΕΡΑΣ: Ο τελευταίος μουσουλμάνος Γενικός Διοικητής Κρήτης Τουρχάν πασάς διαβάζει το φιρμάνι του διορισμού του (Αρχείο Μουρέλλου. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών)