Στις παραπάνω φωτογραφίες αποτυπώνεται το “πριν” και το “μετά” της αποκα΄ταστασης μιας από τις πιο δύσκολες βλάβες που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα λίγο μετά το πρώτο στέγαστρο, όπου ο δρόμος εμφάνισε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ρηγμάτωση