Ο Γερμανός Στρατηγός Διοικητής του «Φρουρίου Κρήτης» Φρειδερίκος Γουλιέλμος Μίλερ, αποκλειστικός υπεύθυνος για τις πυρπολήσεις και εκτελέσεις των χωριών του Αμαρίου τον Αύγουστο του 1944 ω