Ο Υπενωμοτάρχης Μανόλης Περράκης. Ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης, στην ανταρτική Ομάδα του Καπετάν Πετρακογιώργη. Αιχμαλωτίστηκε στις 9 Ιουλίου 1942 μετά τη μάχη «Στου Παπά του Πέραμα». (φωτογραφία Κωνσταντίνου Καργάκη)