έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων

Οι πρυτάνεις συνεδριάζουν ξανά σήμερα εξ αποστάσεως, παρουσία της υπουργού Παιδείας