Ισχυρό χαρτί για σπουδές ποιότητας από το ΕΛΜΕΠΑ

1,623

Ένα ισχυρό «χαρτί» που θα τους δίνει πρόσβαση σε σπουδές υψηλής ποιότητας και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα αποκτούν στο εξής οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στα Χανιά,  και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο Ηράκλειο, (σε πρώτη φάση, σε βάθος τριών χρόνων, και στην συνέχεια οι φοιτητές όλων των Τμημάτων) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Το Ίδρυμα συμμετέχει στη σύμπραξη επτά Πανεπιστημίων από χώρες της Ευρώπης που χρηματοδοτείται από τα προγράμματα Erasmus+ και Horizon 2020 για τη δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου «ATHENA» (Advanced Technology Higher Education Network Alliance).

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΑΤΗΕΝΑ συμμετέχουν τα ακόλουθα επτά Πανεπιστήμια Instituto Politécnico do Porto (Πορτογαλία) (Συντονιστής), Hellenic Mediterranean University (Ελλάδα), Universität Siegen (Γερμανία) , Univerza v Mariboru (Σλοβενία), Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma (Ιταλία), Université d’ Orléans (Γαλλία) και Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Λιθουανία).

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του ATHENA εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, Δρ. Κωνσταντίνος Πετρίδης
Ο κ. Πετρίδης

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του ATHENA εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, Δρ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος, εξηγεί στην «Π» πως η συμμετοχή στη σύμπραξη σημαίνει, ουσιαστικά, πως τα επόμενα τρία χρόνια ομογενοποιούνται οι διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. τα Γραφεία Διεθνων Σχέσεων, Γραφεία Διασύνδεσης, οι ΕΛΚΕ) αλλά και τα προγράμματα σπουδών (joint degrees σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) όλων των αντίστοιχων σχολών των Πανεπιστημίων της σύμπραξης .

Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από όλα τα Ιδρύματα, να τα παρακολουθούν διαδικτυακά, με εξοπλισμό που θα παρέχει το ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και δια ζώσης, εφόσον είναι εφικτό. Ο κ. Πετρίδης σημειώνει πως στο πτυχίο θα υπάρχουν οι υπογραφές και των επτά πρυτάνεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξία του.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα από Ιδρύματα που είναι πιο «δυνατά» σε κάποιους τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σημειώνεται πως το ΕΛΜΕΠΑ θα αποκτήσει σύγχρονη υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα βοηθήσει τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος.

Ανάλογα θα είναι τα οφέλη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους διδακτορικούς που θα μπορούν να κάνουν έρευνα, σε θεωρητικό επίπεδο και σε πειραματικό, σε διάφορους τομείς.

Σε ερευνητικό επίπεδο, οι ερευνητές του Ιδρύματος θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ερευνητικές δομές της σύμπραξης (shared research facilities) όπως επίσης οι δομές αυτές θα μπορούν να δηλώνονται ως εξοπλισμός σε οποιαδήποτε ερευνητική πρόταση θα κατατίθεται από οποιαδήποτε μέλος του ΕΛΜΕΠΑ.

Ο κ. Πετρίδης εξηγεί πως η συμμετοχή στη σύμπραξη ήρθε ως συνέχεια άλλων επιτυχημένων δράσεων του Ιδρύματος, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus από το 2006 μέχρι σήμερα, που έχει διακριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ουσιαστικά, ό,τι δεν έχει κατακτήσει η Ευρώπη μέσα από τα όργανά της, θα το κερδίσει μέσα από τα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 100%, τη συνεργασία, δηλαδή.

ΕΛΜΕΠΑ, ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν ένα νέο θεσμό που αποσκοπεί «… στην ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας, έως το 2024, είκοσι περίπου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», δηλ. δικτύων Πανεπιστημίων από τη βάση προς την κορυφή σε όλη την Ευρώπη, που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Στόχος της σύμπραξης του ATHENA είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η διεξαγωγή έρευνας που σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της βιομηχανίας, ώστε να αυξάνεται η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

Η διδασκαλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA θα διεξάγεται με καινοτόμες μεθόδους, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Αναφορικά με την έρευνα, θα δημιουργηθούν κοινές ερευνητικές ομάδες σε θέματα προτεραιοτήτων και οι διδακτορικοί φοιτητές θα επιλέγουν τον επιβλέποντα Καθηγητή για τη διατριβή τους μέσα από τους διδάσκοντες όλων των Πανεπιστημίων της σύμπραξης.

Επιπλέον, οι ερευνητικοί εργαστηριακοί χώροι των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο ATHENA θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μέλος των κοινών ερευνητικών ομάδων που θα δημιουργηθούν.

Στο επίκεντρο του ATHENA τίθενται οι φοιτητές που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα κοινά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ θα έχουν συνεπώς τη μοναδική ευκαιρία να επιλέξουν τα μαθήματά τους από ένα σύνολο αντίστοιχων μαθημάτων που προσφέρουν τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων, τα οποία συμμετέχουν στο ATHENA.

Στους βασικούς στόχους της σύμπραξης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA περιλαμβάνονται επίσης: η αποτελεσματική διδασκαλία μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία, η εκπαίδευση στους τομείς των Επιστημών και της Τεχνολογίας, η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των αποφοίτων και τέλος η ενίσχυση και διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας των φοιτητών.

Το πρόγραμμα ΑΤΗΕΝΑ θα λάβει για τα επόμενα τρία χρόνια χρηματοδότηση ύψους 7.500.000 ευρώ (5.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 2.500.000 ευρώ από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας) για την προετοιμασία κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και κοινών ερευνητικών δράσεων μεταξύ των επτά Πανεπιστήμιων της κοινοπραξίας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει