Ούτε στο επόμενο τρίμηνο δεν θα ολοκληρωθεί ο νέος πεζόδρομος

429

Η πορεία της αντικατάστασης του εργολάβου με στόχο την ολοκλήρωση της ανάπλασης του πλέγματος των οδών Δικαιοσύνης Έβανς 1821 και Χ.Γιάνναρη στο κέντρο της πόλης που σήμερα βρίσκεται στον αέρα, περνά από μια απίστευτη γραφειοκρατία που είναι ζήτημα το αν θα έχει τελειώσει πριν το επόμενο τρίμηνο.

Έτσι ενώ σε αυτή τη φάση προχωρούν τα έργα υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ,  η έναρξη των εργασιών που αφορούν στο καθαρό κομμάτι της ανάπλασης των κεντρικών οδών στον ιστορικό ιστό της πόλης αργεί πολύ ακόμα. Και την καθυστέρηση αυτή φαίνεται ότι επιτείνει ο έκπτωτος εργολάβος, αφού σύμφωνα με τη Λότζια ροκανίζει τον χρόνο.

Όπως προκύπτει, δεν επιταχύνει τις διαδικασίες για την τελική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ώστε να κλείσουν οι λογαριασμοί και όλα τα ανοικτά ζητήματα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτά που του του έχουν ζητηθεί, σε ότι αφορά στις επιμετρήσεις των εργασιών.

Στο μεταξύ η δημοτική Αρχή έχει ήδη προχωρήσει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα αναλάβει την προσωρινή παραλαβή του έργου, ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την αντικατάσταση του αναδόχου.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Αναστασάκης, σήμερα είμαστε κυριολεκτικά με δεμένα χέρια διότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που έχει συγκεκριμένα βήματα.

Εμείς από την πλευρά μας εξασφαλίσαμε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου, ώστε να μπορεί όταν κλείσει ο τακτικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας να παραληφθεί το έργο προσωρινά και να εξελιχθεί η διαδικασία αντικατάστασης του αναδόχου.

Ο νόμος 4412 και συγκεκριμένα το άρθρο 160 προβλέπει ότι ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσής του να υποβάλλει την τελική επιμέτρηση. Η επιμέτρηση εγκρίνεται από την υπηρεσία και δίδεται η δυνατότητα στον ανάδοχο το δικαίωμα της ένστασης που μπορεί να υποβληθεί εντός 15 ημερών. Επί της έντασης θα πρέπει η προϊσταμένη Αρχή να κοινοποιήσει την απόφασή της εντός δύο μηνών.

Αφού λοιπόν γίνει το ξεκαθάρισμα των επιμετρήσεων, του εκκαθαριστικού λογαριασμού και η κατάπτωση της εγγυητικής, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί προχωρά στην  προσωρινή παραλαβή του έργου.  Έχοντας πια ξεκαθαριστεί οι εκκρεμότητες αυτές που σηματοδοτούν την οριστική έξοδο του έκπτωτου αναδόχου από το εργοτάξιο, θα ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία για την αντικατάστασή του.

Ειδικότερα βάση του νόμου, ο Δήμος θα απευθυνθεί στον δεύτερο στη σειρά ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας της δημοπράτησης που έγινε για να ανατεθεί η μεγάλη παρέμβαση της ανάπλασης του κέντρου της πόλης.

Ο δεύτερος κατά σειρά ανάδοχος θα πρέπει μέσα σε δεκαπέντε μέρες να απαντήσει για το αν ενδιαφέρεται ή όχι να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης, με βάση την έκπτωση που είχε δώσει όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Φυσικά μπορεί να μην εξαντλήσει το 15νθήμερο που του δίνει ο νόμος, και να απαντήσει ταχύτερα, ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, τότε ο Δήμος οφείλει να επαναλάβει ακριβώς την ίδια διαδικασία και με τον τρίτο σε σειρά κατάταξης εργολάβο, στη δημοπράτηση του έργου ανάπλασης.

Στην περίπτωση που και εδώ η απάντηση είναι αρνητική τότε ξεκινά μια ανοικτή διαπραγμάτευση με εργολαβικά γραφεία και σχήματα που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου.

Άνω – κάτω με τα κυκλοφοριακά

Ενώ η εξέλιξη του εργοταξίου βρίσκεται στον αέρα, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα με τα αλλεπάλληλα κυκλοφοριακά εμφράγματα που καταγράφονται, καθώς το κλείσιμο της μικρής Έβανς που από τη μια στιγμή στην άλλη μετατράπηκε σε έναν αμφιλεγόμενο πεζόδρομο και από την άλλη το κλείσιμο της 1821 έχουν προκαλέσει έντονα σκωπτικά σχόλια και αντιδράσεις.

Μάλιστα αυτό που τονίζουν οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, η ενίσχυση της αστυνόμευσης που επιχειρείται μπορεί να δώσει μια παροδική ανακούφιση σε σχέση με τα προβλήματα των παράνομων σταθμεύσεων.

Όμως είναι φανερό ότι για όσο διάστημα το κέντρο της πόλης παραμείνει ανοιχτό εργοτάξιο θα πρέπει ο δήμος σε όλα τα στάδια εξέλιξης του να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα ρύθμισης της κίνησης των οχημάτων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει