Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

104

Τη σύμβαση για την ανάθεση κατάρτισης σχεδίου δράσης με στόχο την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε χθες η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020», ενώ την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ώστε να γίνει εφικτή η υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνοπτικά,  το σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας – ξηρασίας θα περιλαμβάνει:

  • ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά την αποτύπωση φαινομένων ξηρασίας – λειψυδρίας στην Κρήτη καθώς και την διαχείρισή τους
  • πρόβλεψη των αναγκών σε νερό και αποτύπωσή τους ανά ομάδα υπολεκανών (οικολογικό δυναμικό – ύδρευση – άρδευση κλπ.) καταγραφή υφιστάμενων και προγραμματισμένων έργων απολήψεων – αποθήκευσης κλπ.
  • ανάλυση και καθορισμός ξηρασίας – λειψυδρίας και δεικτών κατάστασης με αξιοποίηση των μελετών – περιπτώσεων, σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης των δεικτών εφαρμογή δεικτών, και καταστάσεων σεναρίων.
  • επιχειρησιακό σχέδιο ανάθεσης παρακολούθησης – αρμοδιοτήτων.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες, με ανάδοχο την Seeman Smart Environmental Engineering and Management Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Κύριος στόχος της κατάρτισης του σχεδίου δράσης είναι να στηθεί ο κατάλληλος επιχειρησιακός μηχανισμός και να υλοποιηθεί η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σχεδίου με την έκδοση κανονιστικής απόφασης από τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει