ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Χωρίς δουλειά 1 στους 5 νέους

135

Η απασχόληση των νέων εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση
και κορυφαία πολιτική ανησυχία

“Οι νέοι δεν έχουν πάντα δίκιο, αλλά η κοινωνία που τους αγνοεί και τους χτυπάει πάντα έχει άδικο” είχε πεί κάποιος σοφός και νομίζω ότι έχει δίκιο.

Σ΄αυτό συνηγορούν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή τη Διεθνή  Ημέρα Νεολαίας  που γιορτάστηκε χθες.

Υπάρχουν 152 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο που εργάζονται σύμφωνα με την εκτίμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Από αυτά, σε ποσοστό 48% είναι ηλικίας 5- 11 ετών, 28% είναι ηλικίας 12- 14 ετών και 24% έχουν ηλικία μεταξύ 15 και 17 ετών. Τα εργαζόμενα αγόρια υπολογίζονται σε 88 εκατ. (58%) και τα κορίτσια σε 64 εκατ. (42%). Σε ποσοστό 70,9% εργάζονται στη γεωργία, 11,9% στη βιομηχανία και 17,2% στις υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη εκπαίδευσης και η ανεργία μαστίζουν τους νέους καθώς, όπως αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, περισσότεροι από 1 στους 5 νέους δεν έχουν απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, ενώ 3 στους 4 από αυτούς είναι γυναίκες. Η απασχόληση των νέων, εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και κορυφαία πολιτική ανησυχία, επισημαίνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Στα χρόνια της κρίσης περισσότεροι από 500.000 νέοι έφυγαν από την Ελλάδα. Είναι η γενιά του brain drain, η οποία όπως αποκαλύπτει έρευνα της ICAP έχει στήσει τη ζωή της στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει οικογένεια, εξελίσσεται εργασιακά, καταλαμβάνει υψηλότερες θέσεις, λαμβάνει μεγαλύτερους μισθούς και θα παραμείνει στο εξωτερικό.

Το θέμα του τρέχοντος έτους  από τον ΟΗΕ υπογραμμίζει τις προσπάθειες για να καταστεί η εκπαίδευση πιο περιεκτική και προσιτή σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των ίδιων των νέων. Βασισμένη στον στόχο 4 της Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη -να «εξασφαλίσει την ανοικτή και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσει τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους»- η Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 2019 θα εξετάσει πώς οι κυβερνήσεις, οι νέοι και οι οργανώσεις που επικεντρώνονται στη νεολαία καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μετασχηματίζουν την εκπαίδευση έτσι ώστε να καταστεί ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όπως τονίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η ολοκληρωμένη και προσιτή εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων. Πράγματι, η εκπαίδευση είναι ένας «πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης», καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση της προόδου σε όλους τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, είτε πρόκειται για την εξάλειψη της φτώχειας, την καλή υγεία, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και την ανάπτυξη, είτε για τις μειωμένες ανισότητες, τη δράση για το κλίμα ή τις ειρηνικές κοινωνίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει