Εξειδικευμένο εργαστήριο για τα ζιζάνια στο ΜΑΙΧ

96

Εξειδικευμένο workshop πραγματοποιείται από τις 16 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Το workshop διεξάγεται  υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την European Weed Research Society EWRS,  το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας, την Ομάδα Εργασίας Weed Mapping Working Group’ EWRS,  το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ινστιτούτο, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές,  καθηγητές και περιορισμένος αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών από τον ιδιωτικό τομέα, να αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις  και εμπειρία στην εφαρμογή κλασικών και νέων ψηφιακών μεθόδων για τη χαρτογράφηση των ζιζανίων, μέσω διαλέξεων σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση στο πεδίο στις παρακάτω   θεματικές  ενότητες:

  • Μέθοδοι αξιολόγησης και καταγραφής των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες με τη χρήση κλιμάκων.
  • Στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση για τη χωρική και μη χωρική εξάπλωση των φυτικών ειδών με τη χρήση γεωστατιστικής.
  • Δημιουργία ψηφιακών χαρτών εξάπλωσης των ζιζανίων, ανάλυση και ερμηνεία των χαρτών.
  • Χρήση της χαρτογράφησης στην εφαρμογή μεθόδων ακριβείας για την αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως γνωστικό αντικείμενο: τη χωρική  καταγραφή και χαρτογράφηση α) των ζιζανίων στις καλλιέργειες, στους λειμώνες και στα φυσικά περιβάλλοντα,  β) των  φυτών εισβολέων, γ) των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ζιζάνια και δ) των σπάνιων αυτοφυών ειδών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει