Οι δαπάνες των Βρετανών τουριστών στην Κρήτη

293

Σημαντικά μειωμένες ήταν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2018 από τη βρετανική αγορά, ενώ η Κρήτη εμφανίεται στην τρίτη θέση της κατάταξης -μέση δαπάνη τα 666 ευρώ- βάσει των εισπράξεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε 1.937 εκατ. € (-6,2%), οι διανυκτερεύσεις σε 25.716 χιλ. (-3,1%) και οι επισκέπτες σε 2.943 χιλ. (-2,0%). Όπως δείχνει η ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά αγορά και ανά περιφέρεια 2018 του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Iόνιων Νησιών και Θεσσαλίας, στη δεύτερη στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση στις περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το tornosnews, βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις περιφέρεια Iόνιων Νησιών, τη δεύτερη κύρια αγορά στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας Βορείου Αιγαίου και Νοτίου και την τρίτη κύρια αγορά της περιφέρειας Κρήτης. Τέλος, με βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά στις περιφέρεια Iόνιων Νησιών, του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, τη δεύτερη κύρια αγορά των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά της περιφέρειας Κρήτης.

Από την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία…

• Οι 3 δημοφιλέστερες περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: Ιόνια νησιά, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

• Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (748 €).

• Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με τη μέση διάρκεια παραμονής οδηγούν στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στις περιφέρειες: Κρήτης (666 €), Θεσσαλίας (665 €) και Κεντρικής Μακεδονίας (600 €).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει