Ένα… μπλε πρωτότυπο για τη θαλάσσια οικονομία

225

Ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία αποτελεί το BLUE Prototype (Μπλε πρωτότυπο), μία συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Οι δύο φορείς ανακοίνωσαν τη σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία.

Το Blue Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL.

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Οι δράσεις του Prototype by TEE υποστηρίζονται και από την Περιφέρεια Αττικής. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες – με ιδέες ή επιχειρήσεις προς ανάπτυξη – θα έχουν διάστημα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να προετοιμαστούν για την υποβολή της πρότασής τους στο BLUE Prototype. Η έναρξη της υποβολής προτάσεων θα γίνει στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα.

Θα ακολουθήσει η φάση της αρχικής επιλογής και της ουσιαστικής αξιολόγησης, ενώ η υποστήριξη θα ξεκινήσει εντός του έτους, με στόχο να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες ενόψει των δημόσιων δράσεων που θα υλοποιηθούν το 2020, με καταληκτικό στόχο την επίδειξη στο Final Competition Demo Day τον Απρίλιο του 2020 στη Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρεί κανείς στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ με την εκκίνηση της περιόδου υποβολής, η ενημέρωση θα γίνεται από την ειδική ιστοσελίδα του επιταχυντή prototype.tee.gr.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει