ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μοντέλα παρακολούθησης θερμοκρασίας και ρύπων και στις… γειτονιές

376

Τα επόμενα χρόνια θα είναι εφικτό να συγκρίνει κανείς την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων, μεταβολές στη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, μεταξύ γειτονιών του Ηρακλείου, όπως του Μασταμπά και της Ν. Αλικαρνασσού!

Ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης
Ο ερευνητής του ΙΤΕ Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης είναι συντονιστής διεθνούς ερευνητικού προγράμματος για την αστική ανθεκτικότητα με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.

Ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης θα συντονίσει ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στην εξέλιξη των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών  του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το H2020-Space συνολικά με το ποσό των 2.9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022, εκ των οποίων περίπου 0.5 εκατ. ευρώ αφορούν στις εργασίες που θα λάβουν χώρα στο ΙΥΜ.

Το πρόγραμμα “CURE: Copernicus for Urban Resilience in Europe” θα επικεντρωθεί στην έρευνα για την αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας για την υποστήριξη της αστικής ανθεκτικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Εξαιρετικοί επιστήμονες διεθνούς κύρους που προέρχονται από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία και Δανία θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου αυτού.

Κύριος στόχος του έργου είναι ο συνδυασμός Βασικών Υπηρεσιών (Core Services) του συστήματος Copernicus με παράλληλη ανάπτυξη αλγορίθμων υποβιβασμού κλίμακας, για τη δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης της αστικής ανθεκτικότητας, με περιοχές εφαρμογής ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο και η Κοπεγχάγη, αλλά και περιφερειακές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηρακλείου.

“Πέραν της σημαντικής χρηματοδότησης, το ερευνητικό έργο CURE θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω αναγνώριση του ΙΥΜ ως χώρου αριστείας στο πεδίο της Παρατήρησης της Γης (Earth Observation), αλλά και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλες περιοχές της ΕΕ.

Μοντέλα παρακολούθησης θερμοκρασίας και ρύπων και στις... γειτονιές
Μοντέλα παρακολούθησης θερμοκρασίας και ρύπων και στις… γειτονιές

Επιπλέον, θα προωθήσει ακόμη περισσότερο, παίρνοντας την σκυτάλη από το πρόσφατα ολοκληρωθέν έργο URBANFLUXES, τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του ΙΥΜ, ενώ θα συνεισφέρει στη δημιουργία νέας γνώσης που αφορά στην αξιοποίηση του Διαστήματος για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με στόχο την έξυπνη και ανθεκτική πόλη του μέλλοντος” εξηγεί ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης.

Αναφέρει πως η αστική ανθεκτικότητα περιλαμβάνει παράγοντες, όπως τη θερμική άνεση, την ποιότητα του αέρα, τις πλημμύρες, τις μετακινήσεις.

Το ΙΥΜ έχει υλοποιήσει πολλές εφαρμογές που μετρούν, μεταξύ άλλων, τις εκπομπές του διοξειδίου άνθρακα, και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων μίας πόλης. Οι επιστήμονες του ΙΤΕ χρησιμοποιούν δορυφόρους αλλά και επίγειες μετρήσεις προκειμένου να οδηγηθούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Η καινοτομία της έρευνας που ξεκινά είναι ότι η ανάλυση γίνεται σε μικρότερη, πλέον, ακτίνα: «Χρησιμοποιούμε τα δικά μας δορυφορικά δεδομένα και τις δικές μας μετρήσεις, αναπτύσσουμε αλγορίθμους  ώστε να μπορούμε να πάμε σε κλίμακα γειτονιάς, κάτι που είναι και χρήσιμο για τον αστικό σχεδιασμό αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκο λόγω της ανισορροπίας του αστικού περιβάλλοντος», αναφέρει.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει