Πώς κατακτώνται οι ουρανοί;

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ - Πορεία προς τον ουρανό

389

Πολλοί ρωτούν που κατοικεί ο Χριστός; Ο Χριστός σύμφωνα και με την γνώμη των πατέρων βρίσκεται (πανταχού παρών). Κατοικεί ακόμα και μέσα στις καθαρές καρδιές των ανθρώπων.

“Η βασιλεία του Θεού εντός υμών έστιν” (Λουκ. Ιζ 21). Η επίσημη όμως θέση και το επίσημο βασίλειό Του είναι ο ουρανός. Γι’ αυτό εκεί καλείται να βρεθεί  και ο άνθρωπος που έχει καθαριστεί από το αίμα του (αρνίου), δηλαδή από το αίμα του Χριστού.

Ο Χριστός που είναι ο υιός του Θεού και αποκαλεί τον Θεό πατέρα, βρίσκεται στον ουρανό. Το θαυμαστό όμως. Άνθρωποι αμαρτωλοί εμείς λέμε στον Πανάγιο Θεό πάτερ ημών. Πόσο υψηλή λοιπόν είναι η καταγωγή και η τιμή μας.

Ο πατέρας του μονογενούς υιού είναι και δικός μας πατέρα, ο Θεός Του είναι και δικό μας Θεός, όμως ο ίδιος το βεβαιώνει προς μεγάλη μας ευφροσύνη. Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών (Ιωαν.  κ’ 17). Αδελφοί μου. Να αναλογιστούμε με ό,τι με το Άγιο Βάπτισμα κληρονομήσαμε τον ουρανό και γίναμε “τέκνα Θεού”.

Ο αληθινός χριστιανός δεν λέγεται μόνο χριστιανός, αλλά πρέπει και να είναι και παιδί του Θεού και αδελφός του Χριστού. Ίδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ημίν ο πατήρ “ίνα τέκνα Θεού κληθώμεν” (Ιωαν. γ’ ι). Αυτό είναι βέβαιο όταν απευθύνονται οι χριστιανοί στο Θεό σαν στον πατέρα τους κι αναφωνούν: “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς…”.

Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι ο γιος επίγειου βασιλιά. Γι’ αυτό “ας δείξουμε με τα έργα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού κι έτσι να δοξάζεται με την ζωή και τα έργα μας μπροστά στους ανθρώπους. “Όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών τον εν τοις ουρανοίς” (Ματθ. ε’ 16-17). Κύριε, άνοιξε σε μας τις πύλες του ελέους και της αιώνιας βασιλείας των ουρανών σου.

Εμμανουήλ Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει