Στο Ηράκλειο ο σημαντικότερος σταθμός του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

1.106

Εικοσιπέντε ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης του Ηρακλείου βρίσκεται το πιο ανεπτυγμένο και παλιότερο παρατηρητήριο ωκεανογραφικού σταθμού του συστήματος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ο οποίος και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διάβρωση των ακτών.

Με την ευκαιρία της ετήσιας συντήρησης των πλωτών μετρητικών σταθμών του συστήματος, το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ, με επιβαίνοντες την ομάδα τεχνικών του συστήματος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, θα αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα  στις 13.00, με σκοπό́ τη συντήρηση των δύο πλωτών σταθμών πλησίον της νήσου Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι με σκοπό την παρακολούθηση, πρόγνωση και πληροφόρηση για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ διατηρεί από το 2000, σε Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος, το δίκτυο αυτόνομων πλωτών μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών μετρητικών σταθμών “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.

Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει πολλαπλά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ανοιχτής πρόσβασης δεδομένα ανά τρείς ώρες (μετεωρολογικά, κυματισμού, ρευμάτων, οξυγόνου κ.α.) μέχρι και στα 1700 μέτρα βάθος, καθώς και προσομοιώσεις εξάπλωσης ρύπανσης, προγνώσεις κυματισμού κ.α.

Πλησίον της νήσου Κρήτης, ο μοναδικός συνδυασμός δυο πλωτήρων, ενός στον κόλπο του Ηρακλείου (HCB) και ενός στο Κρητικό πέλαγος (Ε1-Μ3Α), επιτρέπει τη μελέτη της σημαντικής αλληλεπίδρασης της ανοιχτής θάλασσας με την παράκτια ζώνη. Ο σταθμός Ε1- Μ3Α, αγκυροβολημένος σε βάθος 1.500 μέτρων, περίπου 25 ναυτικά μίλια βορείως της πόλης του Ηρακλείου, αποτελεί τον πιο ανεπτυγμένο και παλαιότερο παρατηρητήριο του συστήματος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.

Χάρη στις καταγραφές 20ετίας (οι παλαιότερες στην Ανατολική Μεσόγειο) που έχει προσφέρει, αλλά και της ελάχιστης ανθρωπογενούς επίδρασης που δέχεται, αποτελεί σημείο αναφοράς στην καταγραφή της κλιματικής αλλαγής, στη μελέτη της επίδρασής της στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη μελέτη της διάβρωσης των ακτών (π.χ. καταγραφή κύματος ύψους 9 μέτρων το 2015).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει