Πώς κατακτώνται οι ουρανοί;

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

268

Ο ουρανός και τα αγαθά του είναι ανεκτίμητα. Ολ’ αυτά όμως είναι για μας τους ανθρώπους, όταν βέβαια κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο; Τιμούμε την θυσία του Χριστού μας; Ζούμε αντάξια του Ευαγγελίου; Δοξολογούμε με την ζωή, τα έργα και τα λόγια μας τον τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό μας;

Ακούμε τον Άγιο λόγο Του; Τον κατανοούμε; Συμμορφώνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τα προστάγματά Του; Κοινωνούμε τα άχραντα και ζωοποιά Μυστήρια; Το Σάμω και το Αίμα του Χριστού μας; Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν.

Μετά από αυτή την αυτοεξέταση η πορεία μας προς τον ουρανό είναι ελπιδοφόρα. Αδελφοί μου. Μη φροντίζουμε για τίποτα τόσο εδώ στη γη, όσο για τον Ουρανό. “Τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός έστιν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης” (Κολ. γ’ 2).

“Όσοι ελέγχουν συνέχεια τον εαυτό τους, αυτοί μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα κακά που φωλιάζουν μέσα τους και που γίνονται εμπόδιο για την κατάκτηση του Ουρανού.

Δεν θα πρέπει όμως να αποθαρρυνόμαστε στην ανακάλυψη αυτή, διότι τότε ερχόμαστε στη γνώση του εαυτού μας για να διορθωθούμε και να σωθούμε. Για την σωτηρία μας ήρθε ο Χριστός μας στη γη και όσο κι σαν φαίνεται δύσκολη η σωτηρία στον άνθρωπο, μόνο ο Κύριος μπορεί να τον απαλλάξει από την αμαρτία.

“Εις τούτο εφανερώθη ο υιός του Θεού, ίνα λύσει τα έργα του διαβόλου” (Α’ Ιωαν. γ’ 8). “Ιδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου” (Ιωαν. α’ 29).

Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει