Θετική γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Μεταφορών

101

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

Η μελέτη ήρθε για δεύτερη φορά στο Σώμα, αφού στη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου, η έγκρισή της δεν είχε προχωρήσει με δεδομένο πως είχαν διαπιστωθεί πολλές ελλείψεις αναφορικά με ένα σχέδιο που σε θεωρητική βάση ρυθμίζει την ανάπτυξη μεταφορών της Κρήτης για την επόμενη εικοσαετία. Η χθεσινή έγκριση ήρθε υπό την αίρεση του να υπάρξουν συγκεκριμένες προσθήκες ώστε το Σχέδιο να θεωρείται περισσότερο επικαιροποιημένο.

Υπενθυμίζεται ότι  το σχέδιο αποτελεί την ενιαία και ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Μεταφορών με ορίζοντα ως το 2037 και θα αποτελέσει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές, καθώς και των απαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στον τομέα των μεταφορών.

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το έργο, με τον όρο να εξεταστούν από την ΣΜΠΕ και τα οδικά έργα που έχουν προταθεί για ένταξη στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης όπως το τμήμα του ΝΟΑΚ Ρέθυμνο – Σπήλι – Μοίρες αλλά και τα οδικά τμήματα που θα συνδέουν το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ και τον ΝΟΑΚ, καθώς και ο δρόμος σύνδεσης του αεροδρομίου Χανίων με το λιμάνι της Σούδας και τον ΒΟΑΚ.

Επίσης συμπεριλήφθηκαν προτάσεις για περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές, η ταχύτερη προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες μελέτες του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροκίνηση στον νησιωτικό χώρο και την Κρήτη, ενώ τέλος προτάθηκε η διερεύνηση με ανάθεση εκπόνησης σχετικής μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, η δυνατότητα κατασκευής ηλεκτροκίνητου μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί μας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει