ΟΑΚ: Ζητούν παράταση για το υπόμνημα-απάντηση στο πόρισμα

167

Ένα τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα, με το οποίο ζητά παράταση της κατάθεσης του υπομνήματοςs που καλείται να αποστείλει μετά το προσωρινό πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Yπουργείου Οικονομικών έστειλε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Ειδικότερα ο ΟΑΚ ζητά πίστωση χρόνου προκειμένου να καταφέρει να απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα που ανοίγει η προσωρινή έκθεση διαχειριστικού ελέγχου Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών που ξεκινά από το 2004 και φτάνει μέχρι και το 2015, η οποία καταλογίζει πρόστιμο στον ΟΑΚ που ξεπερνά τα 7εκ ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται καταλογισμοί αχρεωστήτως καταβληθέντων και σε συγκεκριμένα άτομα.

Η χρονική διάρκεια του ελέγχου δείχνει ότι ξεκινά από την περίοδο λειτουργίας του πρώην ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ, και φτάνει μέχρι και τον ΟΑΚ από 2013 -2015. Πρόκειται για μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδο των πρώην Οργανισμών,  στη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκαν δεκάδες έργα σε ολόκληρο το νησί, ανάμεσα στα οποία και τα  περίφημα oλυμπιακά έργα, που μπήκαν στο μικροσκόπιο του ελεγκτικού κλιμακίου του Yπουργείου Οικονομικών.

Όπως έχει αποκαλύψει η «Π», η έκθεση προσωρινού ελέγχου, καταλογίζει πρόστιμα, αφενός για μη ορθή τήρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας και  αφετέρου για την ελλιπή τεκμηρίωση της εφαρμογής της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Από την πλευρά του ΟΑΚ υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο, να αποστείλει μέσα σε έναν μήνα απάντηση στα όσα διαπιστώνει το προσωρινό πόρισμα των Επιθεωρητών, ώστε να περιληφθούν στους φακέλους της υπόθεσης και να προκύψει το τελικό πόρισμα. Ωστόσο επειδή τα ζητήματα που ανοίγουν είναι πάρα πολλά και τα στοιχεία που ανακύπτουν μεγάλα, ο ΟΑΚ στο έγγραφό του τεκμηριώνει ότι χρειάζεται πίστωση χρόνου προκειμένου να καταφέρει να απαντήσει.

Στελέχη του Οργανισμού τονίζουν στην «Π» ότι έχει διαμορφωθεί και αποσταλεί ένα υπόμνημα αντιρρήσεων για όλα τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί  και περιλαμβάνονται στο πόρισμα των Επιθεωρητών. Υπάρχουν  πολλά νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του κλιμακίου και είναι σημαντικό να τα λάβει υπόψη του.

Παράλληλα όμως υπάρχουν και νομικά επιχειρήματα και αντιρρήσεις σε μια σειρά ζητήματα όπως για παράδειγμα τα ειδικά θεσμικά πλαίσια που διέπουν τους Οργανισμούς, τα οποία αλλάζουν σε βάθος χρόνου…  Όπως έχει γράψει η «Π», το κλιμάκιο των ελεγκτών πήρε ικανά δείγματα ελέγχων της δραστηριότητας του ΟΑΝΑΚ του ΟΑΔΥΚ και του ΟΑΚ ξεχωριστά.  Τα στοιχεία αυτά μελετήθηκαν επιμελώς για δύο χρόνια και βάσει αυτών  τεκμηριώθηκε ένα πόρισμα, το οποίο είναι άριστα δομημένο και «δεμένο» σε ό,τι αφορά τα ευρήματα που εντοπίζει

. Ο κάθε φορέας ΟΑΚ ΟΑΝΑΚ ΟΑΔΥΚ ελέγχθηκε ξεχωριστά και αθροιστικά καταλογίζονται σήμερα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ποσά που ξεπερνούν τα 7 εκ ευρώ, όμως παράλληλα γίνονται καταλογισμοί αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συγκεκριμένα άτομα. Πιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα τεκμηριώνονται με βάση την παρεκκλίνουσα από τον νόμο δημοσιονομική διαχείριση των Οργανισμών και αναμένεται να εξειδικευτούν οι ευθύνες πιο συγκεκριμένα κατόπιν έρευνας που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Παράλληλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται απευθείας καταλογισμοί σε φυσικά πρόσωπα, και σε άλλα θα προκύψουν κατόπιν έρευνας. Για παράδειγμα έχει κριθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει γίνει σωστή απονομή κλιμακίων μισθολογικών. Εάν επιβεβαιωθεί το στοιχείο αυτό του πορίσματος, πρακτικά σημαίνει ότι προοπτικά θα γίνει επιμερισμός σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει