ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Ποιος δρόμος είναι αυτός;

399

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Ποιος δρόμος είναι αυτός;

Μην δυσκολεύεστε.

Πρόκειται για τη σημερινή Χαριλάου Τρικούπη πριν γίνει η τελική διαμόρφωση της τάφρου στα τείχη, ­­όπου βλέπετε ότι όλα ήταν καλλιεργήσιμα εδάφη και πριν γίνει η επιχωμάτωση της Καινούργιας Πόρτας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει