ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Τα πρώτα έσοδα και οι προσδοκίες για την Κρήτη

414

Τα πρώτα αξιόλογα έσοδα από τις παραχωρήσεις για έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφηκαν κατά το 2018, όπως προκύπτει από την έκθεση διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα φτάνουν τα 5,137 εκατ. ευρώ και προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την εφάπαξ καταβολή των εταιρειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων (signature bonus) που ήταν 2,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη 866 χιλ. ευρώ ήταν τα royalties βάσει συμβάσεων περί εκμετάλλευσης, 686 χιλ. ευρώ ήταν τα έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων, 409 χιλ ευρώ ήταν τα έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων ενώ τα λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων ήταν 374 χιλ. ευρώ.

Το 2017 τα αντίστοιχα έσοδα ήταν μόλις 388 χιλ. ευρώ. Βάσει του απολογισμού της χρήσης 2018 της ΕΔΕΥ, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 4,887 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 4,82 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΔΣ της ΕΔΕΥ αποφάσισε ομόφωνα μέρος των κερδών της χρήσης του 2018 να αξιοποιηθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης. Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΜΚ είναι να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΔΕΥ και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στρατηγικών έργων με σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις.

Συγκεκριμένα τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες καθώς και την χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων.

Οι στόχοι της Κρήτης

Στην ετήσια έκθεσή της η ΕΔΕΥ περιγράφει επίσης και τους νέους πιθανούς στόχους για φυσικό αέριο και πετρέλαιο που βρίσκονται στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις για τις νέες έρευνες καθώς αυτές θα διεξαχθούν σε μεγάλα βάθη, που φτάνουν μέχρι και τις 3.000 μέτρα. Η διεθνής βιομηχανία θεωρεί ότι μπορεί να βρει εμπορεύσιμους όγκους αερίου σε βάθη που υπερβαίνουν τις 3.000 μέτρα και να τους παραγάγει επικερδώς.

«Οι πιθανότητες να βρεθεί επίσης αργό είναι μεγάλες, ενώ στο παρελθόν αναμέναμε μόνο αέριο και όχι αργό σε τέτοια βάθη. Μια ανακάλυψη 500 εκατομμυρίων βαρελιών (ισοδύναμων) θα δικαιολογούσε εμπορικές εξελίξεις», σημειώνει η ΕΔΕΥ και συνεχίζει: «Στα βαθιά νερά της Ελλάδας, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε πετρώματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον βυθό της θάλασσας, ενώ τα θαλάσσια βάθη ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.500 μέτρα.

Ο μέσος όρος βάθους νερού σε αυτές τις περιοχές ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι γύρω στα 3.500 μέτρα». Και τοποθετεί χρονικά τις γεωτρήσεις: «Ας μην ξεχνάμε ότι οι ερευνητικές εργασίες της πρώτης φάσης διαρκούν 3 χρόνια, πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε αποφάσεις για προγραμματισμό γεωτρήσεων μετά το 2022».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει