Κατανοητά Αρχαία, δύσκολα Μαθηματικά στις πανελλαδικές

256

Ένα κρίσιμο μονοπάτι κλήθηκαν να διαβούν χθες οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μαθηματικά για τις Oμάδες Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αύριο, Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στην Ιστορία (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Σχετικά με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, από σήμερα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ξεκινώντας από τα μαθήματα: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Η κ. Γεωργία Βουβάκη, από το φροντιστήριο Ξύστρα - Ο κ. Γιώργος Κοτσανάκης, από το φροντιστήριο Θεμέλιο - Ο κ. Γιώργος Μανδαλάκης μαθηματικός, διευθυντής Ε.Ο. Ορίζοντες - Ο κ. Γιάννης Γιαλαμούδης, από το φροντιστήριο Πυρήνας

Κατανοητά Αρχαία

Η κ. Γεωργία Βουβάκη, από το φροντιστήριο Ξύστρα, εξηγεί πως τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών, χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές κατανοητά και εύστοχα, σαφή ως προς τη διατύπωση και μέτριας δυσκολίας με ουσιαστικές ερωτήσεις.

Το διδαγμένο κείμενο αντιστοιχούσε στην ενότητα 3 από τον “Πρωταγόρα” του Πλάτωνα, ενότητα που σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου, δεν θα συμπεριλαμβάνεται την επόμενη χρονιά στην ύλη των Aρχαίων.

Η πρώτη ερμηνευτική παρατήρηση, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα εξέτασης του μαθήματος, που δεν περιλαμβάνει πλέον μετάφραση του κειμένου, ήταν μια άσκηση σωστού – λάθους με αντίστοιχη επαλήθευσή τους από το πρωτότυπο κείμενο. Οι άλλες δύο ερμηνευτικές ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν κατανοητές και σαφείς, αναφέροντας ξεκάθαρα την ανάγκη πιστοποίησης των θέσεων του μαθητή με αντίστοιχα χωρία του κειμένου.

Οι ερωτήσεις εισαγωγής, που προέρχονταν από το κεφάλαιο του “Πρωταγόρα”, ήταν μάλλον  σύνθετα διατυπωμένες και απαιτούσαν προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης, ενώ η λεξιλογική ερώτηση ζητούσε αντιστοίχιση λέξεων και δεν παρουσίαζε καμία ιδιαίτερη δυσκολία.

Τέλος, το παράλληλο μεταφρασμένο κείμενο που δόθηκε για συγκριτικό σχολιασμό ήταν απόσπασμα από τον “Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου”, που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο με αντίστοιχη μάλιστα άσκηση.

Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από τον “Κυνηγετικό” του Ξενοφώντα.

Η μετάφραση του αδίδακτου, περιορισμένης πλέον έκτασης και με διαφορετική μοριοδότηση, ήταν μέτριας δυσκολίας, ενώ η νοηματική ερώτηση, που ζητήθηκε για πρώτη φορά στις εξετάσεις, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών που είχε ανακοινωθεί, ήταν εύστοχα διατυπωμένη με προφανή τα περισσότερα σημεία της απάντησης.

Οι γραμματικές ασκήσεις ήταν ιδιαίτερα απλές μοριοδοτώντας ακόμη και την εύρεση των τύπων από το αδίδακτο κείμενο. Οι ερωτήσεις του συντακτικού δεν απαιτούσαν –  για πρώτη φορά – αναγνώριση λέξεων, αλλά αναγνώριση και μετατροπή υποθετικού λόγου καθώς και μετατροπή σύνταξης.

Ο κ. Γιώργος Κοτσανάκης, από το φροντιστήριο Θεμέλιο, αναφέρει πως το διδαγμένο απόσπασμα που δόθηκε στους υποψηφίους είναι από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και συγκεκριμένα η τρίτη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Για πρώτη φορά φέτος η μετάφραση αντικαταστάθηκε από ερώτηση μορφής σωστού-λάθους. Οι εκφωνήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ζητείται η τεκμηρίωση της απάντησης με χωρία του κειμένου. Η ερώτηση της εισαγωγής και η λεξιλογική άσκηση δεν παρουσιάζουν δυσκολία. Το παράλληλο κείμενο προς σύγκριση αντλήθηκε από το σχολικό βιβλίο.

Όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, πρόκειται για απόσπασμα από τον Κυνηγετικό του Ξενοφώντα. Το κείμενο σε γενικές γραμμές προσεγγίζεται με ευκολία και τα νέου τύπου ερωτήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η διατύπωση της τελευταίας άσκησης ίσως δεν γίνει απόλυτα κατανοητή από τους μαθητές. Ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να προσεγγίσει το ”άριστα”.

Ήθελαν τοn χρόνο τους στα Μαθηματικά

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει πως στα θέματα των Μαθηματικών καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης, υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία από το πρώτο θέμα.   Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων, τα  θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τα αντίστοιχα περσινά. «Εκτιμούμε ότι πολλοί υποψήφιοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με το χρόνο», σημειώνει η ΕΜΕ.

Ο κ. Γιώργος Μανδαλάκης μαθηματικός, Διευθυντής Ε.Ο. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, αναφέρει ότι «πιστεύουμε ότι τα θέματα των μαθηματικών προσανατολισμού ήταν σαφώς ευκολότερα των προηγούμενων χρόνων  και έδιναν τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να τα αντιμετωπίσουν.

Το πιθανότερο είναι να μη δούμε μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, κάτι που συνέβη πέρυσι. Οι ερωτήσεις κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και κάποιες από αυτές απευθύνονταν σε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Είναι σίγουρο ότι οι μαθητές δεν πρέπει  να ενδιαφέρονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μόνο στην ΓΛ, αλλά να ασχολούνται με τα μαθήματα  από προηγούμενες τάξεις ώστε να αποκτούν τις βάσεις που θα χρειαστούν για την τελική τους εξέταση

Εύχομαι καλή τύχη σε όλα τα παιδιά και καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνουν για να εισαχθούν στις σχολές που επιθυμούν».

Οι κ.κ. Σταύρος Μπαδιεριτάκης και Γιάννης Γιαλαμούδης, από το Φροντιστήριο Πυρήνας, αναφέρουν πως τα φετινά θέματα Μαθηματικών προσανατολισμού  κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης . Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτητικά κυρίως ως προς το χρόνο.

Το Θέμα Α της θεωρίας θεωρούνταν εύκολο ,καθώς  οι απαντήσεις βρίσκονταν στο σχολικό βιβλίο, ενώ για πρώτη φορά φέτος ζητήθηκε  η δικαιολόγηση του σωστού-λάθους. Το Θέμα Β ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο ,  δεν πρέπει να δυσκόλεψε τους υποψηφίους τόσο στην μέθοδο όσο και στις πράξεις.

Το Θέμα Γ ήταν απαιτητικό  και  ιδιαίτερα τα τελευταία υποερωτήματα ήθελαν καλή προετοιμασία. Το Θέμα Δ ήταν αυξημένης δυσκολίας, καθώς είχε αρκετές πράξεις και απαιτούσε κριτική σκέψη. Γενικά, τα φετινά θέματα απευθύνονταν σε μαθητές που εργάστηκαν με συνέπεια και απέκτησαν ευχέρεια στις μεθόδους και στις πράξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του λυκείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει