Μια από τις πλέον σπάνιες φωτογραφίες

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

1.480

 

Μια από τις πλέον σπάνιες φωτογραφίες του κέντρου του Ηρακλείου στα τέλη της δεκαετίας του 1890…

Είναι η βόρεια πλευρά της Κρήνης Μοροζίνι

(πηγή: La Grece. La Croisiere Des Savants. 1896-1912. Traduction Catherine Collet.-Yiakoumis H. Roy I.-Σημαντήρη Ελένη)

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει