72 μαθητές στο Πειραματικό

329

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το σχολείο  πρόκειται να δεχτεί 72 μαθητές και μαθήτριες στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσοι γονείς και κηδεμόνες ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των παιδιών τους, δηλαδή γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στη Γ΄ Τάξη οποιουδήποτε Γυμνασίου (συμπεριλαμβανομένου και του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου), οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps, στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους και να επιλέξουν το ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, αποκλειστικά από την 27η Μαΐου μέχρι και την 4η Ιουνίου.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην επιλογή προηγούνται όσοι από τους 72 μαθητές και μαθήτριες που αποφοιτούν από το συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου προβούν στη σχετική αίτηση, μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Για τις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τον παραπάνω τρόπο, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση (γενική και ειδική) στον χώρο του σχολείου, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, σε ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, ενώπιον των αιτηθέντων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους.

Τα απαραίτητα για την εγγραφή δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων απαιτούνται για την ενδεχόμενη ένταξη σε ειδική κλήρωση, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην παραπάνω πλατφόρμα, στον ιστότοπο του σχολείου, στη διεύθυνση http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr, και στο σχετικό απόσπασμα της Υ.Α. 67563/Δ6/30-4-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 1638/13-5-2019).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει