Ενδιαφέρον από τέσσερις εταιρείες για τη μονάδα του ΧΥΤΑ Χερσονήσου

645

Η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την κατασκευή της μονάδας  μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι σύστημα δημοπράτησης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 του Ν. 4412/2016).

Το ενδιαφέρον για το διαγωνισμό υπήρξε έντονο. Αιτήσεις συμμετοχής υπέβαλαν τέσσερεις υποψήφιοι ανάδοχοι, εταιρείες leader του κλάδου.

Μετά την εκπνοή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η επιτροπή διαγωνισμού που προέκυψε από τη σχετική κλήρωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα συνεδριάσει για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών στις 13 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προεπιλεχθούν κατά τη Α’ φάση της διαδικασίας θα συμμετάσχουν στη Β’ φάση που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο διάλογο και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Το μεγάλο έργο  το οποίο εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης, γεγονός που θα σημάνει ριζική αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων στον τόπο μας, με περιορισμό της υγειονομικής ταφής μόνο για τα υπολείμματα στο  ΧΥΤΥ, την ανάκτηση υλικών όπως πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί και την παραγωγή κόμποστ για τη γεωργία.

Η νέα μονάδα θα δημιουργήσει 60 νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και θα συμβάλει στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση με μηδενικά απόβλητα (zero waste).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει