“Διπλασιάσαμε τα ταμεία, μειώσαμε τον δανεισμό”

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΛΟΤΖΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

119

Ένα οικονομικό εύρωστο Δήμο με άμεση ανταπόδοση έργου στους πολίτες πέτυχε η δημοτική Αρχή μέσα στη χρονική περίοδο 2014-2019 που πέρασε με επιτυχία μέσα από τις συμπληγάδες του μνημονίου,  του έλεγχο Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών και  των capital controls. Αυτό υποστηρίζει η δημοτική Αρχή, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, μέσα στη συγκριμένη χρονική περίοδο δημιούργησε έναν οικονομικά εύρωστο Δήμο.

Όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της Λότζια, η σημερινή δημοτική Αρχή παρέλαβε τον Αύγουστο του 2014,  ταμείο (καταθέσεις σε τράπεζες) με υπόλοιπο 25.420.594,80 ευρώ  το οποίο έχει φτάσει πια το επίπεδο των 52.552.478,56 ευρώ, επιτρέποντας στον Δήμο να υλοποιεί σειρά έργων και δράσεων που έχει θέσει ως προτεραιότητα. Έτσι, όσον αφορά την  εξυγίανση του ταμείου του Δήμου, σημειώνει ότι το 2010, παρατηρείται μια αύξηση στο δανεισμό κατά 303%, ενώ το 2014 υπήρξε μια αύξηση κατά 35%. Τα επόμενα χρόνια έγινε μια προσπάθεια μείωσης του δανεισμού και των χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων του Δήμου με αποτέλεσμα την μείωση της έκθεσης του Δήμου στον υπέρογκο δανεισμό.

Από το 2017 πραγματοποιείται αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου που είχε ληφθεί από την Ε.Τ.ΕΠ. για πολιτιστικούς λόγους (πολιτιστικό κέντρο) που αντιστοιχεί σε ποσό 937.500,00 € ετησίως. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, που πραγματοποίησε την εν λόγω συμφωνία, χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος του δανείου χωρίς να έχει την υποχρέωση να αποπληρώνει μέρος του κεφαλαίου αποκτώντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στην διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και μεταφέροντας το βάρος της αποπληρωμής σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλη δημοτική αρχή.

Η σημερινή δημοτική Αρχή έδειξε συνέπεια στις ̟πληρωμές  και τις επιστροφές  ̟προς τους δημότες. Τον Δεκέμβριο 2018 οι απλήρωτες υποχρεώσεις του δήμου έναντι των δημοτών ήταν 2.826.000,00 € σε σχέση με τα 4.000.000,00 €. που παραλάβαμε.  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους έχουν περιοριστεί σε 759.480,00 € και αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση το 2019 όπου και θα ολοκληρωθεί η εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων.

H οικονομική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου κινείται σταθερά σε δυο άξονες:

α) ορθολογική διαχείριση, που διασφαλίζει την βιωσιμότητα του Δήμου και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, προβλεπόμενες ή και απρόβλεπτες, δίχως προβλήματα.

β) ανταποδοτικότητα προς τους δημότες.

Για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, βασικός πυλώνας της οικονομικής πολιτικής της δημοτικής Αρχής υπήρξε η διαχείριση των Εσόδων. Ενδεικτικά, το  πρώτο τρίμηνο του 2016 παρουσιάστηκε θετική απόκλιση από τους στόχους του προϋπολογισμού της τάξεως του 79%! Παράλληλα, η εφαρμογή του Σχεδίου Τακτικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΣΤΕΕ) το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων, απέδωσε εξαρχής καρπούς. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μια αισθητή βελτίωση των δεικτών των εσόδων και παράλληλα περιορίζονται σημαντικά τα ποσοστά της ανομίας στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει