Ένα εργαλείο για τους ερευνητές

221

Σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ερευνητών αποτελεί ο Β’  Κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που παρουσιάστηκε χθες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Ατλαντίς. Για τη νέα δράση μίλησε σε επιστήμονες ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστας Φωτάκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 250 εκ. ευρώ και ο στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες

. Ο Β’ κύκλος της Δράσης, στον σχεδιασμό  του οποίου ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα του επιτυχημένου Α’ Κύκλου, ακολουθεί την επικαιροποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης που έκανε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και περιλαμβάνει σοβαρές καινοτομίες που αφορούν τη μεγαλύτερη ορατότητα των τεχνολογιών της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της κυκλικής οικονομίας. Μέσα στο 2018, συμβασιοποιήθηκαν 388 εκ. ευρώ για 606 ερευνητικά έργα και συνέργειες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Όπως τονίστηκε, η προκήρυξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την ανάπτυξη της χώρας, αυτού της οικονομίας της γνώσης. Της γνώσης, δηλαδή, και της Καινοτομίας που απορρέουν από την επιστημονική Έρευνα και ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλη είναι η σημασία των Τεχνολογικών Πάρκων νέου τύπου που σχεδιάζονται από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη στήριξη παραγωγικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Η έμφαση που δίνεται στις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα αναδείξει το ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα που δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό και θα διαμορφώσει τον ρόλο της Ελλάδας στο περιβάλλον που αναδύεται.

Σημειώνεται πως στο τρέχον ΕΣΠΑ η συνολική δημόσια δαπάνη για την έρευνα και την καινοτομία και την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει