Κερδισμένοι και χαμένοι με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΥΑΗ

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.951

Έρχονται ανακατατάξεις στην κοστολόγηση του νερού καθώς έχει ήδη διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο, το οποίο έρχεται να επιβραβεύσει τις χαμηλές καταναλώσεις με μειώσεις στην τιμή του νερού και να αποθαρρύνει τις μεγάλες καταναλώσεις με αυξήσεις στις αντίστοιχες χρεώσεις.

Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γ. Βουρεξάκης, ο οποίος σημειώνει ότι η σχετική εισήγηση θα τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης την Πέμπτη και αμέσως μετά θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να επικυρώσει τη σχετική απόφαση.

Η νέα πρόταση αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τις χρεώσεις στις πολυκατοικίες,  στις κλίμακες τιμολόγησης, ενώ επιφέρει αλλαγές και ανά κατηγορία.

Τι προβλέπει η νέα πρόταση για τις χρεώσεις νερού

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Βουρεξάκη
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Βουρεξάκη

Στην εισήγηση που φέρνει προς συζήτηση ο κ. Βουρεξάκης καταρχάς στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ είναι ενδιαφέρον ότι συμπτύσσονται οι κατηγορίες τιμολόγησης και αναδιαμορφώνονται σε μια νέα βάση που διαπνέει τη φιλοσοφία της πρότασής του που είναι να ελαφρύνονται οικονομικά οι χαμηλές καταναλώσεις και να επιβαρύνονται όσοι υπερκαταναλώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό οι κατηγορίες τιμολόγησης από είκοσι μία που είναι σήμερα, περιορίζονται σε εννέα (στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατηγορία που αφορά στο κοινωνικό τιμολόγιο, η οποία καλύπτει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού).

Μία βασική αλλαγή που προωθείται με τη νέα πρόταση είναι ότι η αποχέτευση από το 60% της χρέωσης μειώνεται στο 50%, ενώ παράλληλα διαγράφονται τα πάγια ποσά ύδρευσης και αποχέτευσης πάνω από 36m3 που κυμαίνονταν από 0,86- 4,18, 18 ευρώ.

Ουσιαστικά σύμφωνα με τον κ. Βουρεξάκη, περικόπτονται πάγιες χρεώσεις που αφορούσαν πολύ χαμηλές έως και μηδενικές καταναλώσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ οι μειώσεις για τις χαμηλές καταναλώσεις κάτω από 100 κυβικά ξεκινούν από 4-5% και φτάνουν ως 13%. Αντίστοιχα οι αυξήσεις για όσους καταναλώνουν από 220 m3 και πάνω φτάνουν το 3%.

Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο το οποίο προκύπτει από την εισήγηση της πρότασης που έχει διαμορφωθεί είναι ότι αλλάζει ο τρόπος που θα χρεώνεται το νερό στις πολυκατοικίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χρέωση του νερού θα γίνεται ανά διαμέρισμα όπως το οικιακό τιμολόγιο με τις αντίστοιχες κλίμακες του.

Ο δρόμος για να επιτευχθεί αυτό ουσιαστικά έχει ανοίξει μέσα από τη διαδικασία που ξεκίνησε με ευθύνη της παρούσας  δημοτικής Αρχής να δρομολογήσει την εγκατάσταση ξεχωριστών υδρομέτρων ανά πολυκατοικία.

Έτσι πλέον οι χρεώσεις δεν θα γίνονται για το σύνολο της πολυκατοικίας αλλά για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και το πρόβλημα της δυσκολίας που έχουν κάποιοι συμπολίτες μας να πληρώσουν και να κινδυνεύει ολόκληρη η πολυκατοικία να μείνει χωρίς νερό.

Ο κ. Βουρεξάκης χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κατηγορία του οικιακού τιμολογίου των πολυκατοικιών όπου η πάγια κατανάλωση των 36m3 ανά εξάμηνο από το 58,84 διαμορφώθηκε σε 50,81  δηλαδή μειώθηκε σε 13%. Αντίστοιχα όπως σημειώνει η κατανάλωση των 100m3  από 184,60 διαμορφώθηκε σε 182,41 που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,2% τα 150 m3 από 337,43 σε 340,61 δηλαδή αύξηση που αντιστοιχεί στο 0,9 %. Τέλος τα 220 m3 από 602,39 σε 620,51 που αντιστοιχεί σε αύξηση 3%.

Ο κ. Βουρεξάκης εκτιμά ότι από το νοικοκύρεμα των οικονομικών της ΔΕΥΑΗ συνδυαστικά με τις εκατοντάδες νέες αντικαταστάσεις υδρομέτρων το ετήσιο κέρδος για τη δημοτική επιχείρηση θα ξεπεράσει το 25%.

Όπως είναι γνωστό, σε αυτή τη φάση αλλάζουν 6.000 υδρόμετρα ενώ άμεσα θα ξεκινήσει μια νέα εργολαβία για την αντικατάσταση άλλων 3.000. Ωστόσο η μεγάλη αλλαγή θα συντελεστεί με την αντικατάσταση 20.000 υδρομέτρων που έπεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, που θα αλλάξει δραστικά τα δεδομένα σε ότι αφορά το οξύ πρόβλημα των διαρροών νερού.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει