Πλήρης ενημέρωση από τον μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κρήτης

195

Μία κουκίδα στο χάρτη του οργανισμού Earth Networks αποτελεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης που από τον Ιούλιο του 2017 διαθέτει αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργεί σε συνεχή χρονική βάση.

Ο σταθμός έχει εγκατασταθεί στην οροφή του Τμήματος Φυσικής, είναι δωρεά του οργανισμού Earth Networks

(https://www.earthnetworks.com/) και αποτελεί μέρος παγκόσμιου δικτύου.

Παρέχει στους επιστήμονες τη δυνατότητα επισκόπησης μετεωρολογικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time), χρονοσειρών και διαγραμμάτων, χαρτών, δορυφορικών εικόνων, όπως και δεκαήμερη πρόβλεψη καιρού για το Ηράκλειο.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στο Ίδρυμα με πρωτοβουλία του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Χρήστου Χαλδούπη, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί.

Ασχολείτο με φυσική του περιβάλλοντος και ανέπτυξε συνεργασίες σε χώρους βιομηχανίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο ερευνητής στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος κ. Μηνάς Θεοδωράκης
Ο κ. Θεοδωράκης

Ο ερευνητής στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος κ. Μηνάς Θεοδωράκης εξηγεί στην «Π» πως ο οργανισμός Earth Networks αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που συλλέγουν δεδομένα για δική τους χρήση και δημιουργούν μοντέλα πρόβλεψης καιρού, τα οποία πουλάνε.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παραχώρησε την τοποθεσία, τη συνδεσιμότητα με το δίκτυο, τη συντήρηση και αξιοπιστία του σταθμού και ο οργανισμός παραχώρησε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το Ίδρυμα διατηρεί τα πρωτογενή δεδομένα του σταθμού, ο οργανισμός τα αξιοποιεί στα δικά του μοντέλα σε συνδυασμό με άλλους σταθμούς που διαθέτει ανά τον κόσμο, συνεπώς είναι σε θέση να προχωρήσει σε  πιο σύνθετη επεξεργασία των δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί αρχείο προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα όποιος χρειαστεί, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στην ομάδα συντήρησης, λειτουργίας και διάθεσης  μετεωρολογικών δεδομένων υπεύθυνος είναι, επίσης, ο κ. Νίκος Χρηστάκης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει